Kabelky a módní doplňky

uživatel : nepřihlášen v košíku: 0,00 Kč

 

 

   1.Základní podmínky

 

1.   Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

2.   Vadou se rozumí taková změna zboží, která znemožňuje jeho další použití.

3.   Za vadu nelze považovatzměnu zboží, která byla způsobena neodborným či nešetrným zacházením, použitím výrobku 

v rozporu s jeho účelem či návodem použití, mechanickým poškozením, opotřebením.

4.   Prodávající má právo zamítnout reklamaci zboží v případě zjevné manipulace s doklady, vztahojícími se ke zboží.

5.   Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními. To je 24 měsíců.


   2.Způsob uplatnění reklamace

 

1.   Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

2.   Při uplatnění reklamace musí kupující předložit prodejní doklad (fakturu nebo účtenku).

3.   Kupující zboží zašle na svoje náklady běžnou balíkovou poštou, dobírka nebude přijata.

 

    3.Odstranitelné vady

 

1.   Odstranitelná vada je taková vada, kterou lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

2.   V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

3.   Neni-li provedení opravy, vzhledem k povaze a charakteru vady, možné, má kupujíjcí právo požadovat výměnu zboží. Pokud výměna zboží není možná, má zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit.

4.   Na výměnu zboží či odstoupení od smlouvy má kupující, v případě odstranitelné vady, právo tehdy, nebyla-li reklamace vyřízena do  30-ti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění nebo při výskytu většího počtu odstranitelných vad,

      nejméně tří stejných vad, pro které není možné zboží řádně užívat.

 

   4. Neodstranitelné vady

 

1.   Neodstranitelná vada je taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné a žádoucí vzhledem k povaze a charakteru zboží.

2.   V případě neodstranitelné vady, která brání v řádném užívání zboží, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové, bezvadné nebo odstoupit od smlouvy.

 

    5. Všeobecná ustanovení

 

     Tento reklamační řád byl vypracován v souladu s Občanským zákoníkem, ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a zákona č.  634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších přepisů. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura nebo účtenka, která slouží jako dodací a záruční list.

 

Kosmáčov 13, Klatovy 33901 - Mail: marcela@kotesovcova.cz - Telefon: +420603593503
www.kotesovcova.cz | Tisk | kontakt | XHTML 1.0 Strict